Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Misyon - Vizyon

Misyon:

Sosyal paydaşlarımızla kurduğumuz iletişim sürecinde kurum kültürünü en etkili şekilde aktararak, üniversitemizin doğru tanınması ve algılanmasını sağlamak.

Vizyon:

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde örnek, saygın ve tercih edilebilir bir üniversite olmasını sağlamak.