Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Hakkımızda

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 02.05.2024 tarih ve 2024/07 oturum sayılı Üniversitemiz Senatosunda yapılan görüşmeler sonucunda oybirliği ile kabul edilen  "İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yönergesi" ne göre hizmet vermektedir.