Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Faaliyet Alanlarımız

Koordinatörlüğün Faaliyet Alanları

 1. Üniversitenin uzun, orta ve kısa vadeli hedefleri doğrultusunda Üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını, itibarını ve marka değerini güçlendirmeye yönelik stratejik iletişim planları oluşturmak ve uygulamak.
 2. Üniversitenin kalite standartları doğrultusunda, iletişimde kalite standartlarının geliştirilmesi ve korunmasını sağlamak.
 3. Üniversite birimlerinin mevzuat, planlamalar ve uygulama kararları dâhilinde ihtiyaç duyulan iletişim faaliyetlerini iş ve görev tanımlarına uygun olarak yürütmelerini sağlamak.
 4. Rektörlük düzeyindeki programlarda süreç takibi, hareketlilik-ziyaret, kabul, karşılama vb. faaliyetler için Rektörlük özel kalemine bilgi paylaşımı yapmak.
 5. Dış ortamlar ile yürütülen ve yürütülecek faaliyetlerde üniversitenin kurumsal iletişim süreçlerini koordine etmek ve bu süreçleri Rektörlük Basın ve Kurumsal İlişkiler Danışmanı ile temas hâlinde yürütmek.
 6. Koordinatörlüğün iş süreçlerinin gerektirdiği ve teknik nedenler ile alt birimlerde oluşturulamayan materyalin oluşturulma süreçlerini üniversitenin diğer birimleri ile iş birliği hâlinde oluşturmak.
 7. Toplumla bütünleşen İstanbul Medeniyet Üniversitesi misyonu çerçevesinde, üniversitenin bilimsel birikimini toplumun her kesimine ulaştırmak ve bilimsel çalışmaların topluma katma değerini artırmak amacıyla bilim iletişimi stratejileri geliştirmek ve hayata geçirmek.
 8. Üniversitenin kurumsal kimliğini korumak ve güçlendirmek için marka yönetimi ve görsel kimlik çalışmalarını yürütmek, kurumsal kimlik kılavuzunu hazırlamak, güncellemek ve uygulanmasını sağlamak.
 9. Öğrenciler, öğretim üyeleri ve idari personel arasında iletişimin etkinliğini belirli periyotlarda ölçmek, değerlendirmek ve bu veriler doğrultusunda iç iletişim stratejileri geliştirmek ve uygulamak.
 10. Üniversitenin ilgili birimlerindeki görsel ve yazılı medya içeriklerinin daha etkin üretilmesi ve yönetilmesi için gerekli hizmet içi eğitimlerin uygulanmasında öncülük etmek.
 11. Yönetime, üniversitenin paydaş grupları ve hedef kitlelerinin eğilimleri konusunda veriye dayalı bilgileri sunarak Üniversitenin paydaş yönetimi sürecinde alınacak stratejik kararlarda danışmanlık yapmak.
 12. Rektörlük makamının vereceği ilgili diğer görevleri yerine getirmek.