Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Rektörümüz, Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı'na Katıldı

28.06.2019

Üniversitemiz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından düzenlenen Okul Tasarımı ve Estetiği ana temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına (ISPC2019) tamamlandı.

Konferansta; farklı meslek grupları ve aktörler arasında sürdürülen çok yönlü müzakere ve etkileşimin bir sonucu olarak şekillenen ve toplumsal olarak sürekli yeniden üretilen eğitim mekânlarının tasarımsal özellikleri ele alındı. 

Mimari tasarımın sosyo-mekânsal boyutları ile eğitim süreçleri arasındaki ilişkiyi mimarlık, eğitim bilimleri, insan ve toplumbilimleri alanlarından farklı uzman ve akademisyenlerle tartışmayı amaçlayan “Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı’nda” Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik de bir konuşma yaptı.

Rektörümüz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Selçuklu ve Osmanlı şehir hayatının günlük yaşamının olmazsa olmazlarından biri eğitim faaliyetleriydi. Örneğin medreseler, Anadolu’nun bütün coğrafyasında bulunan imaretler, en ücra köşelerden Balkanlara kadar bizim mirasımızdır. Bu yapıları öyle bir tarzla, yöntemle yaptılar ki sadece belli bir gruba, zümreye değil; tüm topluma hizmet eden ölçeğe ulaştırdılar. Çok farklı kültür ve coğrafyalardan insanlar bile bugün bu yapıların estetiğini takdir eder.” Rektör Hocamız konuşmasına şu tespitlerle devam etti: “19. Ve 20. Yüzyıl yeryüzünde bir savrulmayı da beraberinde getirdi. 1950 sonrası, yeryüzünde  “arzın” egemen olduğu bu dönemde eğitim de bundan payını aldı.1980’lerden sonra iyi niyetli çabalar olsa da maalesef eğitim ve eğitimin hukuksallaşması bina yapımından tutun da çeşitli estetik unsurlarına kadar bu talebi ve ihtiyacı dikkate alan süreçler başlatılamadı. Bugün dünya, eğitim noktasında benzer beklentiler içinde olsa da ortak bir estetik ve tasarım anlayışının olduğundan bahsedemeyiz.

Konuşmalarının ardından katılımcılara teşekkür eden Rektör Hocamız’ın ardından oturumlara, panel ve atölye çalışmalarına geçildi. İki gün süren ve öneli fikir ve aksiyon zenginliğinin yaşandığı Okul Tasarımı ve Estetiği ana temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (ISPC2019) kapanış programıyla tamamlandı.