Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) 8. Genel Kurul Toplantısına Katıldık

05.06.2024

Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) 8. Genel Kurul Toplantısı Tiran Üniversitesi Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Program kapsamında düzenlenen “Balkanların Avrupa Bütünleşme Süreci” konferansında üye üniversitelerin Balkan coğrafyasındaki üniversitelerle gerçekleştirebileceği iş birlikleri ile eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde yapabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL, Arnavutluk’ta Tiran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) 8. Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Balkan Üniversiteler Birliği, Balkanlardaki üniversiteleri ortak bir kültür havzasında buluşturarak akademik birlikteliklere zemin oluşturmak açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bugün itibarıyla 101 üyeye ulaşan bu birlik, bölgedeki yükseköğretim kurumlarının en büyük organizasyonu olarak önemli katkılar sağlamaktadır.