Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

I. Uluslararası Ahıskalı Öğrenciler Sempozyumu

04.05.2024

Sempozyuma Davet

Sovyet rejiminin Türk ve Müslüman halklara uyguladığı “sürgün” politikasından nasibini alan halklar arasında Ahıskalı Türkler de vardır. Gürcistan’ın Ahıska Bölgesi’nden Kasım 1944 yılında Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’a sürgün edilen Ahıskalı Türkler, günümüzde dünyanın ondan fazla ülkesinde dağınık şekilde yaşamaktadırlar. Gürcistan’dan başlayan sürgün sonrası  ABD, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve KKTC’ye kadar uzanan göçün doğal olarak getirmiş olduğu sorunlar vardır. Bu sorunlar üzerinden yola çıkılarak yarım milyonu aşkın nüfusa sahip olan Ahıskalı Türklerin problemlerindeki çözüm yolları üzerinde durulması gerekmektedir. Bu nedenle İstanbul Medeniyet Üniversitesi öncülüğünde ve Ahıskalı Gönüllü Eğitimciler Birliği Derneği’nin (AHGEB) organizasyonuyla düzenlenen “Uluslararası Ahıskalı Öğrenciler Sempozyumu” üniversitemizin Göztepe yerleşkesinde gerçekleşecektir. Bu buluşmamızda Ahıskalı Türklerin güncel sorunları başta olmak üzere; hukuk, edebiyat, eğitim, tarih, ilahiyat, sanat, kültür ve teşkilatlanma alanındaki konular katılımcı gençler tarafından iki gün boyunca tartışılıp müzakere edilecektir. Sunumların yanı sıra program içeriğinde çeşitli kültürel aktiviteler, ödül törenleri, gençlik forumları ve çalıştaylar düzenlenecektir. Bu vesileyle düzenleyeceğimiz sempozyumla aşağıdaki amaç ve hedefler gözetilmektedir:

  1. Kamuoyu oluşturmak, Ahıskalıların hukuk, eğitim, kültür, sanat, din ve kurumsallaşma alanlarındaki problemlerini gençlerin bakış açısıyla değerlendirmek, önerileri dikkate almak,
  2. Farklı ülkelerde yaşayan Ahıskalı gençlerin birbirleriyle tanışması ve kaynaşmasını sağlamak,
  3. Yurt dışında yaşayan Ahıskalı gençlerin Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Call for Papers

Among the peoples affected by the Soviet regime’s policy of “exile,” there are also the Ahiska (Meskhetian) Turks. Ahiska Turks, who were exiled from the Ahiska Region of Georgia to Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan in November 1944, are now living dispersedly in more than ten countries around the world. The exile, starting from Georgia, naturally brought about problems extending to migration to the United States, Azerbaijan, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkey, and the TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus). Therefore, it is necessary to focus on the solutions to the problems of Ahiska Turks, who have a population of over half a million, based on these problems. Hence, the “International Ahiska Students Symposium,” organized by Istanbul Medeniyet University and the Ahiska Volunteer Educators Association (AHGEB), will take place on our Göztepe campus. During this meeting, current issues of Ahiska Turks, including law, literature, education, history, theology, art, culture, and organization, will be discussed and deliberated by participant youth over two days. Alongside presentations, various cultural activities, award ceremonies, youth forums, and workshops will be organized within the program. Through the symposium we will organize, the following objectives and goals are aimed:

  1. To create awareness; evaluate the problems of the Ahiska people in the fields of law, education, culture, art, religion, and institutionalization from the perspective of young people and take their suggestions into account.
  2. To facilitate the acquaintance and integration of Ahiska youth living in different countries with each other.
  3. To strengthen the ties of Ahiska youth living abroad with Turkey.