Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yönergesi Üniversitemiz Senatosu Tarafından Kabul Edildi

12.02.2018

07.02.2018 tarih ve 2018/03 oturum sayılı Üniversitemiz Senatosunda yapılan görüşmeler sonucunda Üniversitemiz bünyesinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü kurulması ve "İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yönergesi" nin ekte belirtildiği şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yönergesi 'nin indirmek için buraya tıklayınız.