Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Kısmi Zamanlı Öğrenciler

23.11.2018

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Yönergesi 8, 9, 10 ve 20. maddeleri dikkate alınarak Koordinatörlüğümüze müracaat eden;

Asil Öğrenciler,

1. Bilal Furkan Koşar,

2. Hansa Genç, 

3. Özkan Rahim Yıldırır,

4. Fatih Kömürcü  

Yedek Öğrenciler,

1. Ömer Temel

2. Suat Bozkurt

isimli öğrencilerin başvuruları uygun bulunmuştur.