Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

İMÜ TÖMER Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı

31.05.2024

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İMÜ TÖMER)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2024

ÇEVRİM İÇİ / ONLINE

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) tarafından 24 Haziran – 19 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek sertifika programında dersler, Türkçe öğretimi alanında uzmanlaşmış akademisyenler tarafından çevrim içi (online) olarak verilecek ve program sonunda başarılı olan katılımcılara uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Başarı Sertifikası (Mavi Sertifika) takdim edilecektir.

Programa Katılım Şartları:

Üniversitelerin ilgili fakültelerindeki Dil ve Edebiyat Bölümleri (Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı/Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim, Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dil ve Edebiyatı  (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatı vb.), Mütercim Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Farsça vb.) ile Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin son sınıf öğrencisi, mezunu, lisansüstü ya da doktora öğrencisi olmak.

Programın Katkıları:

 1. Dil öğretimi alanında yetkinlik kazanmak,
 2. Program süresince hem teorik hem uygulamalı olarak alanla ilgili modern teknik ve yöntemleri öğrenmek,
 3. Türkçe öğretimi devam eden sınıflarda, öğrenilen teorik bilgiyi uygulama imkânı bulmak,
 4. Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarda yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki bilgi ve deneyimlerinizi belgeleyebilmek,
 5. Farklı kültür ve coğrafyalardan gelen öğrencilerle etkileşimde bulunmaktır.

Program Bilgileri ve İçeriği:

Sertifika programında teorik dersler  24 Haziran – 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

Sertifika programı 120 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimden oluşmaktadır (45 saat teori,  20 saat uygulama, 25 saat izleme, 30 saat materyal tasarım). Katılımcılar eğitim sürecince teorik derslerle beraber uluslararası öğrenciler için Türkçe dersi yapılan sınıflarda dersleri gözlemleyeceklerdir.

*Teorik derslerin tamamı uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir. İzleme ve uygulama dersleri ise İstanbul’daki katılımcılar için İstanbul Medeniyet Üniversitesi TÖMER Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda yüz yüze gerçekleştirilecek olup diğer katılımcılar için kendi adreslerine en yakın kurs merkezlerinde yüz yüze yapılması planlanmıştır. Konu ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra e-posta yoluyla paylaşılacaktır. Program sonundaki sertifika sınavı ise çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

*Sertifikada başarılı olabilmek için teorik derslerin en az %70’ine (30 teorik ders saati) katılım zorunlu olup katılımcılar ayrıca uygulama, izleme ve materyal tasarım faaliyetlerinden de sorumludur.

Ders Adları

 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kurumsal Tecrübeler
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Tarihsel Gelişimi
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Kavramlar
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yaklaşım, Yöntem Ve Teknikler
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Dinleme
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Konuşma
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Okuma
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Yazma
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Bilgisi
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sözcük Öğretimi
 • 21. Yüzyılda Dil Öğretiminde Dört Temel Beceriden Üç İletişim Becerisine
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Tasarımı
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültür Kavramı
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Çok Kültürlü Sınıfların Yönetimi
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Diller için Avrupa Ortak Çerçeve Metni- Planlama ADP- CEFR
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ölçme, Değerlendirme ve Sınavlar
 • Kurumların Yurt Dışında Türkçe Öğretimi Faaliyetleri
 • Uygulama
 • Materyal Tasarım
 • İzleme

Ders Saatleri

Dersler; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 19.00 - 21.30 saatleri arasında yapılacaktır. Uygulama dersleri için (gözlem ve ders anlatımı) sabah (09.30-13.40) veya öğleden sonra (14.00-18.10) seçenekleri mevcuttur.

Program Ücreti ve Ödeme Bilgileri:

Eğitim ücreti tüm katılımcılar için 2000 TL’dir (KDV dâhil). Kontenjan sınırlı olup kontenjanın dolması halinde duyuru yapılacak ve başvurular kapatılacaktır.

 1. Unvan:    İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi
 2. Banka:      T.C. ZİRAAT BANKASI
 3. Şubesi:      ÇEMENZAR ŞUBESİ
 4. IBAN:         TR72 0001 0009 0063 6306 7950 53

*Açıklama kısmına mutlaka “TÖMER 2024 SERTİFİKA 2” ve Ad-Soyad yazılmalıdır.

**İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru, Kabul, Kayıt Tarihleri:

Başvuru ve Kayıt Tarihleri:  17 Mayıs 2024 – 24 Haziran 2024

Derslerin Başlaması: 24 Haziran 2024 saat 19.00

Teori Sınavı: 12 Temmuz 2024 Cuma saat 19.00

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1. Sertifika Başvuru Formu

2. Mezunlar için diploma fotokopisi / öğrenciler için öğrenci belgesi

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. Vesikalık fotoğraf (1 adet)

5. Ödeme dekontu (2000 TL)

Başvuru için belirtilen belgelerin taranarak İMÜ TÖMER’e (tomer@medeniyet.edu.tr)  e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

İletişim:

E-Mail: tomer@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 2337 / 0216 280 2336 / 0216 280 2335

İnternet Sayfası: https://tomer.medeniyet.edu.tr/tr    

Adres:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Göztepe Güney Yerleşkesi

A Blok Giriş Kat No:007

Kadıköy / İstanbul